Hvad laver vi?

 

Optimest er et konsulentfirma, der arbejder med at udvikle menneskers kompetencer gennem indretningen af rum.

 

Indretningen af rum former menneskers handlinger og tanker og sætter rammerne for deres udfoldelsesmuligheder i rummet.

 

Indretningen kan omfatte alt fra møblerne, inventaret og brugstingene til maling af væggene og lofterne samt belægning af gulvene.

 

I Optimest skærper vi din bevidsthed om, hvilke kompetencer rummet muliggør udviklingen af, og hvordan du kan arbejde med at ændre disse kompetencer til nogle, der giver større værdi for dig eller din virksomhed, så jeres ressourcer udnyttes optimalt.

 

 

Unikt koncept

Det unikke ved Optimests indretning er, at vi udelukkende tager udgangspunkt i rummets brugere og deres muligheder for at udvikle kompetencer. Det indebærer, at vores produkt er 100 % brugertilpasset. I skabelsen af det optimale kompetencemiljø fokuserer vi på anvendelighed.

 

Det er dit eller din virksomheds behov for kompetencer, der sætter dagsordenen for, hvordan vi arbejder med indretningen af netop jeres kompetencemiljø. Alle kompetencer er mulige at udvikle gennem indretningen.

 

 

 

 

Hvordan gør vi?

 

At skabe det optimale kompetencemiljø, så I får mest læring for pengene, er en proces, der består af flere faser. Fra afklaringen af, hvilke kompetencer I har behov for at arbejde med, til de nyindrettede rum står færdige og er i brug.

 

Processen er

 

Brugerrettede metoder

Det er vigtigt, at hele processen er forankret i de rammer, I har, og den situation, I står i. For at indretningen virker optimalt, er alle løsninger skræddersyede til den enkelte virksomheds forhold. Dette indebærer en stor grad af brugerinvolvering i udviklings- og implementeringsfasen. Det giver samtidig stort ejerskab til det færdige produkt, at brugerne er med i tilblivelsen.

 

 

Kvalitative metoder

Metoderne, vi bruger til at udvikle jeres kompetencemiljø, er praksisbaserede og brugerorienterede. De er baseret på kvalitative analyser som blandt andet observation af brugernes anvendelse af rum, brugerfotografering af bestemte situationer, brugertegninger og/eller interviews.

 

 

Filosofi

Tankegangen bag at udvikle kompetencer gennem indretning af rum er funderet i den filosofiske retning fænomenologi. Fænomenologien beskæftiger sig overordnet set med menneskets sansning og erfaring med fænomenerne i verden.

 

For at vi kan have en bevidsthed og et sprog om verden, sanser vi den først og fremmest, mener fænomenologen Merleau-Ponty. Vi hører, ser, lugter, smager og føler hele tiden. Det gør vi, fordi vi kan.

 

Det er dette ”kan”, Optimest forholder sig til i indretningen af kompetencerum. I indretningen tager vi højde for, hvad I allerede kan i rummene og udvikler det til, hvad I skal kunne i rummene.

 

For at blive i stand til at kunne forskellige ting, gør mennesket brug af nogle redskaber. Det er de redskaber, Optimest arbejder med, når vi udvikler kompetencer gennem indretning.

 

 

 

Hvem er vi?

 

Ejeren af Optimest og læringsmiljøkonsulent, Karabi Bergmann, har en kandidatuddannelse i psykologi og sociologi. Hendes speciale er, hvordan de fysiske rammer har betydning for menneskets læring. Hun har livslang erfaring med at skabe rum. Herudover har hun flere års erfaring med national og international uddannelsespolitik og mange års undervisningserfaring - især inden for dans og performance.

 

 

Samarbejdspartnere

For at kunne yde den bedste service og levere det bedste produkt, arbejder Optimest sammen med diverse fagfolk inden for design, energirådgivning og håndværk. Vi indhenter desuden yderligere ressourcer i det omfang, det er relevant.

 

 

 

M: 60 54 15 60 E: info@optimest.dk CVR: 34 29 49 76