Eksempler på nuværende og tidligere projekter

 

Optimalt læsemiljø – Svanevej Privatskole, 0.-9. klasse

I dette projekt arbejder Optimest med, hvordan indretningen af skolens lokaler kan stimulere og udvikle elevernes evne til at kunne læse og forstå dansk, samt at eleverne bliver bedre til at kunne værdsætte sig selv.

 

Skolen er involveret i en proces, der indeholder en afklaringsfase, hvor de ønskede kompetencer bliver identificeret og defineret gennem workshops. En analysefase, hvor måden kompetencerne udfolder sig på i forhold til elevernes læringsrum, bliver dokumenteret gennem observationer, brugerfotografering, brugertegninger og interviews. En udviklingsfase, hvor forslag til indretning af skolens rum bliver udviklet. Og en implementeringsfase, hvor skolens rum istandsættes på baggrund af det forudgående afklarings- og analysearbejde. Hertil kommer, at elevernes oplevelse af skolens kompetencemiljø bliver evalueret både før og efter implementeringsfasen.

 

 

Bedre samarbejds- og trivselsmiljø – Planlægningssekretariatet, Søfartsstyrelsen

Projektet i Planlægningssekretariatet handler om, hvordan det storrumskontor og de tilstødende kontor- og mødelokaler, sekretariatet består af, kan stimulere medarbejdernes samarbejdsevner, effektivitet og trivsel.

 

Planlægningssekretariatet er involveret i en proces, der består af en afklaringsfase, hvor de ønskede kompetencer bliver identificeret på nogle dialogmøder. En analysefase, hvor måden, kompetencerne udfolder sig på i forhold til medarbejdernes kompetencerum, bliver dokumenteret gennem en rumsyntaktisk analyse og adfærdsobservationer. En udviklingsfase, hvor forslag til indretning af sekretariatets rum og deres betydning bliver udviklet. En implementeringsfase, hvor sekretariatet bliver indrettet på baggrund af det forudgående afklarings- og analysearbejde.

 

 

Arkitektur, pædagogik og sundhed (APOS) – Kunstakademiets Arkitektskole, Center for Idræt og Arkitektur, og Danmarks Pædagogiske Universitet

Optimest deltager i en arbejdsgruppe om, hvordan sundhed bliver fremmet gennem arkitektur i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskoles Center for Idræt og Arkitektur og Danmarks Pædagogiske Universitet. Arbejdet består i at holde forelæsninger, deltage i debat- og udviklingsmøder, formulere stillingsopslag til Ph.d.-stillinger m.m.

 

 

Multirum, multikompetencer – Baunebjergskolen, indskolingen

I projektet på Baunebjergskolen arbejder vi med, hvordan et nyt multifunktionelt lokale i indskolingen bliver indrettet. Lærerne i indskolingen er involveret i en proces, hvor de afklarer, hvilke kompetencer, de mener, er relevante for eleverne i indskolingen at tilegne sig i multirummet. Og skolen får rådgivning i forhold til, hvordan lærerne kan indrette rummet for, at eleverne tilegner sig disse kompetencer.

 

 

Sammenhængen mellem rum og læring - Roskilde Katedralskole, 2. g

På Roskilde Katedralskole handler projektet om at identificere, hvilke former for læring, der finder sted i gymnasiets forskellige læringsrum.

 

Gymnasiet er involveret i en proces, der består af en analysefase, hvor de forskellige former for læring, der finder sted i gymnasiets forskellige læringsrum, bliver dokumenteret gennem observationer af elevernes brug af gymnasiets rum, brugerfotografering af elevernes læringsrum, overblikstegninger lavet af brugerne og interviews. Herefter følger en formidlings- og udviklingsfase, hvor resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt i en rapport og brugt i forbindelse med ombygning og modernisering af gymnasiet.

 

 

Sammenhængen mellem rum og læring – Østre Borgerdyd Gymnasium, 2. g

På Østre Borgerdyd Gymnasium handler projektet om at identificere, hvilke former for læring, der finder sted i gymnasiets forskellige læringsrum.

 

Gymnasiet er involveret i en proces, der består af en analysefase, hvor de forskellige former for læring, der finder sted i gymnasiets forskellige læringsrum, bliver dokumenteret gennem observationer af elevernes brug af gymnasiets rum, brugerfotografering af elevernes læringsrum, overblikstegninger lavet af brugerne og interviews. Herefter følger en formidlings- og udviklingsfase, hvor resultaterne af undersøgelsen bliver fremlagt i en rapport og brugt i forbindelse med en modernisering af gymnasiet.

 

 

 

Derudover deltager Optimest i relevante netværk, konferencer, debatarrangementer og andet i relation til rum og læring.

"Gennem deltagerobservationer og workshops blev vores storrumskontor omdannet til et levende og innovativt miljø med kulørte wallstickers, bowlingbane og grønne planter. Det var en interessant proces, hvor vi lærte om vores adfærd i det daglige, hvad der skaber sammenhængskraft i vores enhed, og hvad der betyder noget for vores indsats på jobbet. Processen og den nye indretning har bragt os tættere sammen som kontor, har skabt mere liv, og givet os nye perspektiver på opgaveløsningen"

 

Anders Helmuth Knudsen, fuldmægtig

 

 

 

"Det har været et godt og informativt forløb med flere aha-oplevelser. Der kom rigtig meget ud af processen, og resultaterne blev gode"

 

Finn Hermansen, skoleleder

"Når du lavede observationer i klassen, syntes jeg, det fungerede rigtig fint. Jeg kunne specielt godt lide, at du forholdt dig helt neutralt til undervisningen. Og det tværfaglige undervisningsforløb i sløjd/matematik satte eleverne stor pris på. Ideerne til anderledes indretning af lokalet var spændende og nytænkende. Eleverne sidder/arbejder nu i grupper på 4-6 elever, og de er flyttet væk fra væggene, hvilket har gavnet både koncentration og arbejdsproces"

 

Jakob Callesen, matematik- og fysiklærer

 

 

 

"Interessant projekt. En eye-opener med hensyn til dine observationer i læringsmiljøet. Har fået øjnene op for andre muligheder. Drømte for en stund. Inspirerende at se de udarbejdede, farverige ændringsforslag til klasserne"

 

Marianne Smith, engelsk- og dansklærer

M: 60 54 15 60 E: info@optimest.dk CVR: 34 29 49 76