Foredrag

 

Optimest tilbyder foredrag, der er relateret til emnet rum og læring.

 

F.eks. kan du blive optimest. Foredraget handler om, hvordan jeres virksomhed kan udvikle kompetencer gennem indretning. Her bliver teorien bag Optimests arbejdsmetode fremlagt på en praksisbaseret måde, og deltagerne bliver inspireret til at arbejde med deres eget kompetencemiljø. Desuden får deltagerne nogle redskaber til at kunne gå i gang med at udvikle deres eget kompetencemiljø.

 

Foredraget kan både stå alene og være en del af et forløb. Der er mulighed for at vinkle foredraget, så det passer til jeres situation. Kontakt os og fortæl om jeres ønsker.

 

 

 

 

Workshop

 

På en workshop tager vi udgangspunkt i den enkelte virksomheds forhold og muligheder for kompetenceudvikling gennem indretningen. Her bliver der leget, debatteret og bygget.

 

Gennem metoder som rollespil, rundvisning med demonstration af praksis, visualisering og teamopgaver arbejder vi med det aktuelle kompetencemiljø. Indblikket i praksis danner fundamentet for det fremtidige kompetencemiljø, fordi de begreber, der skal arbejdes med i udviklingen af jeres kompetencemiljø, bliver afklaret og defineret på workshoppen.

 

Med baggrund i denne begrebsafklaring bliver de kompetencer, læringsformer, læringsstile eller andet, som I ønsker at udvikle, identificeret.

 

Workshopformen kan også bruges som opsamling på et analyseforløb, hvor vi i fællesskab udvikler eller færdiggør indretningsforslag.

 

Mulighederne for workshops er mange. Kontakt os for en nærmere afklaring af jeres ønsker og behov. Så sammensætter vi de workshops, der er relevante for lige netop jeres situation.

 

 

Rumanalyser og kompetencemiljøvurdering

 

Rumanalyserne bygger på en vifte af metoder som rumsyntaktiske analyser, adfærdsobservationer, tegningsanalyser, fotoanalyser, kvalitative interviews og videoanalyser.

 

Analyserne har til formål at kortlægge brugernes adfærdsmønstre, intentioner, læringspotentialer og kropsskemaer i forhold til rummene. Det er altid rummenes brugere, der er i centrum for dataindsamlingsmetoderne og analyserne.

 

Formidlingen af analyserne kan ske gennem rapporteringer, foredrag, workshops, præsentationer eller andet efter aftale.

 

Mulighederne for at sammensætte analysemetoderne og formidlingen af resultaterne er mange. Kontakt os for en nærmere afklaring af, hvilke metoder, der passer til jeres ønsker og behov.

 

 

 

Indretningsforslag

 

Indretningsforslagene bygger på forudgående rumanalyser, og tager udelukkende udgangspunkt i, hvad der skal til for, at brugerne får lige netop de kompetencer, som I ønsker.

 

Derfor kan forslagene både omfatte ganske få ændringer i kompetencemiljøet, som f.eks. at flytte enkelte møbler eller at male væggene i en ny farve. Indretningsforslagene kan dog også omfatte større renovationer, som f.eks. nedrivning af vægge, isætning af vinduer eller indkøb af helt nye møbler. Omfanget af ændringerne bliver drøftet med jer, og de vil være tilpasset jeres budget.

 

Indretningsforslagene vil blive formidlet gennem illustrationer, miniaturemiljøer, i rapportform eller andet efter aftale.

 

Mulighederne for at skabe kompetencemiljøer for både små og store penge er mange. Kontakt os for at høre nærmere om de muligheder, der er for mere eller mindre ressourcekrævende indretningsløsninger.

 

 

Indretning

 

Indretningen af kompetencerummene kan ske på flere måder alt efter omfang og de ressourcer, der er til rådighed.

 

Mulighederne for den praktiske gennemførelse af indretningen er mange. Kontakt os for at høre nærmere om, hvad der kan leve op til jeres ønsker og behov.

 

 

 

Priser

 

Foredrag

Prisen for foredrag starter ved 1800 kr. eksklusiv moms for 90 min. for 1-30 personer.

 

Til prisen lægges transportomkostninger og forplejning. Ved aflysning op til 14 dage før foredraget betales 75 % af prisen.

 

Workshop

Prisen for en workshop starter ved 2500 kr. eksklusiv moms for en halvdagsworkshop (3 timer) for 1-10 personer.

 

Til prisen lægges transportomkostninger og forplejning. Ved aflysning op til 14 dage før workshoppen betales 75 % af prisen.

 

Øvrige ydelser

Ved øvrige ydelser og ved hele forløb gives et tilbud baseret på beregning af tidsforbrug og materialeforbrug. Hertil lægges rejseomkostninger.

 

 

Kontakt os, hvis du vil vide mere om vores priser.

 

 

 

 

 

 

M: 60 54 15 60 E: info@optimest.dk CVR: 34 29 49 76